16.2.12

Išdrįsę padovanoti laisvę


Vasario 16. Istorijoje išlikusi, kaip didinga diena, verčianti didžiuotis savo tautos drąsą ir visa gerkle giedoti "Lietuva, Tėvyne mūsų". Švęskime visi kartu ir didžiuokimės tais, kurie išdrįso, iškėlę aukštai trispalvę, paskelbti pasauliui apie laisvą ir nuo jokios kitos tautos nepriklausomą valstybę. 

Valio!